vereniging erkende beveiligingsbedrijven

U zoekt een beveiligingsbedrijf dat:

U zoekt een beveiligingsbedrijf dat:

vereniging erkende beveiligingsbedrijven
Briefpapier_VEB_Vfinal.indd

U bent particulier


Waarom een professioneel beveiligingsbedrijf?

Hebt u als particulier wel een professioneel bedrijf nodig voor uw beveiliging? U hebt toch al goede sloten en een prima inboedelverzekering? Misschien wel. Maar houd er rekening mee dat inbrekers professionals zijn, die zich door een goed slot alleen niet laten tegenhouden. En als de verzekering de schade al vergoedt, krijgt u niet uw unieke kunstverzameling terug of uw computer met honderden foto's waar u geen back-up van heeft. En wat denkt u dat het met u doet als een inbreker in uw woning is geweest en tussen uw spullen heeft lopen zoeken?

 

Is het beveiligingsbedrijf wel te vertrouwen?

Professionele beveiligingsbedrijven hebben een grote deskundigheid en beschikken over beproefde methodieken om samen met u te inventariseren wat u nodig hebt om de kans op inbraak of brand te minimaliseren. Maar hoe weet u of een beveiligingsbedrijf werkelijk professioneel en betrouwbaar is? Iemand die een beveiligingsbedrijf wil beginnen, wordt geen strobreed in de weg gelegd. Zelfs niet als hij net een paar jaar gevangenis achter de rug heeft. De door de VEB erkende beveiligingsbedrijven en het personeel daarvan zijn altijd gescreend door justitie en voldoen aan alle wettelijke eisen. Zo weet u dat uw beveiliging in betrouwbare handen is.

 

Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven

Om te voorkomen dat u met de verkeerde partij in zee gaat, verdient het aanbeveling om te kiezen voor een bedrijf dat aangesloten is bij de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB). Dit zijn er inmiddels zo'n zeshonderd, verspreid over heel Nederland. De VEB ziet erop toe dat de aangesloten bedrijven zich strikt houden aan strenge regels, die de integriteit en kwaliteit borgen. Inspecteurs controleren de bedrijven en opgeleverde projecten en worden op hun beurt gecontroleerd door een geaccrediteerde certificatie-instelling.

 

Voordelen

Van een bij de VEB aangesloten beveiligingsbedrijf kunt u verwachten dat:
 • medewerkers over een door justitie afgegeven Verklaring van Betrouwbaarheid en/of Verklaring omtrent Gedrag beschikken,
 • bedrijven zich houden aan door de VEB gehanteerde kwaliteitsregels,
 • ze een opgeleverde installatie kunnen voorzien van een kwaliteitsdocument; het zogenaamde opleveringsbewijs of certificaat,
 • u een beveiligingsadvies krijgt dat voldoet aan de eisen die verzekeraars stellen, zodat u bij een eventuele schade geen extra eigen risico draagt of zelfs geen uitkering ontvangt,
 • u bij problemen met het bedrijf terecht kunt bij het secretariaat van de VEB,
 • samengewerkt wordt tussen bouwkundige en elektronische installateurs, particuliere alarmcentrales en surveillancediensten, zodat u desgewenst een complete oplossing krijgt,
 • bedrijven voor expertise of extra capaciteit terecht kunnen bij collegabedrijven in de buurt,
 • men er alles aan zal doen om kwalitatief goed werk te verrichten, omdat terechte klachten kunnen leiden tot verwijdering uit de vereniging.

 

Essentieel als het om veiligheid gaat

Bij de VEB aangesloten bedrijven werken veelal regionaal en staan dicht bij u als klant. U bent voor hen de familie Jansen of Pietersen en niet klant 12743. Dit maakt het makkelijk om een goede vertrouwensband op te bouwen wat natuurlijk essentieel is als het om uw veiligheid gaat.
Een bij de VEB aangesloten beveiligingsbedrijf is zo gevonden via onderstaande knop.
Briefpapier_VEB_Vfinal.indd

U bent ondernemer

Waarom een professioneel beveiligingsbedrijf?

Als ondernemer weet u wat vakmanschap waard is. Op het gebied van beveiliging is dat niet anders. Een draadloos alarmsetje of een paar camera's installeren kan wellicht iedereen, maar dat heeft weinig te maken met professionele beveiliging. Een professioneel beveiligingsbedrijf kan samen met u vaststellen welke oplossing het beste past bij uw risicoprofiel, zodat u geen geld verspilt aan overbodige maatregelen, terwijl noodzakelijke stappen achterwege blijven. Bovendien bent u verzekerd van adequate opvolging bij (pogingen tot) inbraak, overvallen en brand.

 

Is het beveiligingsbedrijf wel te vertrouwen?

Professionele beveiligingsbedrijven hebben een grote deskundigheid en beschikken over beproefde methodieken om samen met u te inventariseren wat u nodig hebt om de kans op inbraak of brand te minimaliseren. Maar hoe weet u of een beveiligingsbedrijf werkelijk professioneel en betrouwbaar is? Iemand die een beveiligingsbedrijf wil beginnen, wordt geen strobreed in de weg gelegd. Zelfs niet als hij net een paar jaar gevangenis achter de rug heeft. De door de VEB erkende beveiligingsbedrijven en het personeel daarvan zijn altijd gescreend door justitie en voldoen aan alle wettelijke eisen, zo weet u dat uw beveiliging in betrouwbare handen is.

 

Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven

De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven behartigt al dertig jaar de belangen van de technische beveiligingsbranche en sinds enkele jaren ook die van de bewakingssector. Een van de missies is het voorkomen dat de branche negatief in de publiciteit komt. Daarom worden aan leden strenge kwaliteitseisen gesteld, die van toepassing zijn op zowel het bedrijf als het geleverde werk. De leden worden ook gestimuleerd om samen te werken om met collega's een landelijke dekking te bieden en om te kunnen leveren wat men zelf niet in huis heeft, maar wat u als klant wel nodig hebt. De VEB controleert streng en de controleurs worden op hun beurt gecontroleerd door een geaccrediteerde certificatie-instelling.


Voordelen

Van een bij de VEB aangesloten beveiligingsbedrijf kunt u verwachten dat:

 • medewerkers over een door justitie afgegeven Verklaring van Betrouwbaarheid en/of Verklaring omtrent Gedrag beschikken,
 • bedrijven zich houden aan door de VEB gehanteerde kwaliteitsregels,
 • ze een opgeleverde installatie kunnen voorzien van een kwaliteitsdocument; het zogenaamde opleveringsbewijs of certificaat,
 • u een beveiligingsadvies krijgt dat voldoet aan de eisen die verzekeraars stellen, zodat u bij een eventuele schade geen extra eigen risico draagt,
 • u bij problemen met het bedrijf terecht kunt bij het secretariaat van de VEB,
 • samengewerkt wordt tussen bouwkundige en elektronische installateurs, particuliere alarmcentrales en surveillancediensten, zodat u desgewenst een complete oplossing krijgt,
 • bedrijven voor expertise of extra capaciteit terecht kunnen bij collegabedrijven in de buurt,
 • men er alles aan zal doen om kwalitatief goed werk te verrichten, omdat terechte klachten kunnen leiden tot verwijdering uit de vereniging.


Essentieel als het om veiligheid gaat

Bij de VEB aangesloten bedrijven werken veelal regionaal en staan dicht bij u als klant. U bent voor hen de firma Jansen of Pietersen en niet klant 12743. Dit maakt het makkelijk om een goede vertrouwensband op te bouwen wat natuurlijk essentieel is als het om uw veiligheid gaat.

Een bij de VEB aangesloten beveiligingsbedrijf is zo gevonden via onderstaande knop.

Briefpapier_VEB_Vfinal.indd

U bent verzekeraar


Waarom een professioneel beveiligingsbedrijf?

Als verzekeraar zit u niet op claims te wachten. U verwacht dat uw cliënten zorgvuldig met de verzekerde goederen omgaan. Zeker in de wat hogere risico's vergt dit professionele beveiliging met een combinatie van inbraakvertragende maatregelen, snelle signalering en adequate alarmopvolging. Technische beveiligingsbedrijven en particuliere beveiligingsorganisaties kunnen hiervoor zorgdragen, maar hoe weet u als verzekeraar dat dit op een kwalitatief verantwoorde wijze gebeurt?


Waarom een professioneel beveiligingsbedrijf?

Goede beveiligingsbedrijven werken volgens de samen met verzekeraars ontwikkelde Vernieuwde Risico Klassen Indeling (VRKI). Deze helpt bij het vaststellen van het risico dat de cliënt loopt op inbraak of andere incidenten en geeft aan welke mix van organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen nodig is. Het gebruik van de VRKI is echter niet wettelijk verplicht. Veel consumenten denken beveiligd te zijn, nadat zij zich door een colporteur een draadloos alarmsetje hebben laten aanpraten of zelf iets in elkaar hebben geknutseld.


Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven

Malafide beveiligingsbedrijven zijn al jaren een doorn in het oog van bedrijven die hun vak serieus nemen. Die sluiten zich dan ook in toenemende mate aan bij de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven, die al dertig jaar actief is als kwaliteitsinstituut binnen de branche. Beveiligingsbedrijven die lid zijn van de VEB beschikken over personeel met de juiste vakdiploma's, zowel vereist vanuit de wet (bijvoorbeeld Wet PBR) als vanuit de kwaliteitseisen van de VEB. Ook zijn zij opgeleid om volgens de VRKI te werken en wijzen zij klanten op het belang van een complete beveiligingsoplossing. Omdat beveiliging niet stil staat, heeft de VEB permanent aandacht voor opleiding van haar leden. De VRKI-trainingen zijn ook opengesteld voor tussenpersonen, verzekeraars en andere belanghebbenden.


Voordelen

Van een bij de VEB aangesloten beveiligingsbedrijf kunt u verwachten dat:
 • medewerkers betrouwbaar, goed opgeleid en ervaren zijn,
 • het zich houdt aan door de VEB gehanteerde kwaliteitsregels,
 • het geleverde werk voldoet aan de eisen die u als verzekeraar stelt,
 • ze een opgeleverde installatie kunnen voorzien van een kwaliteitsdocument; het zogenaamde opleveringsbewijs of certificaat,
 • het samenwerkt met beveiligingsbedrijven in andere disciplines, zodat uw cliënt desgewenst een complete oplossing krijgt,
 • bedrijven voor expertise of extra capaciteit terecht kunnen bij collegabedrijven in de buurt,
 • het alles zal doen om kwalitatief goed werk te verrichten, omdat terechte klachten kunnen leiden tot verwijdering uit de vereniging.


Essentieel als het om veiligheid gaat

Bij de VEB aangesloten bedrijven werken veelal regionaal en kennen de omgeving en veelal de persoonlijke situatie van uw cliënt.
Via de onderstaande knop kunt u controleren of de beveiliging van uw cliënt door een bij de VEB aangesloten beveiligingsbedrijf is geleverd. Ook vindt u zo een goed adres voor als uw cliënt nog beveiliging nodig heeft.

Over de VEB

De (VEB) Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven is sinds 1987 actief en telt inmiddels zo'n 600 technische Technische beveiligingsbedrijven, particuliere beveiligingsorganisaties en Particuliere alarmcentrales als lid.

Adres: Jaap Bijzerweg 8D,
3446 CR  Woerden

Telefoon: 0348 - 421 251

E-mail: info@veb.nl
Website: www.veb.nl

Diensten van de VEB

De VEB behartigt de belangen van aangesloten beveiligingsbedrijven. De VEB ziet onder andere toe op de kwaliteit van de aangesloten bedrijven en op het opgeleverde werk of de uitgevoerde dienst. Verder verzorgt de VEB vakinhoudelijke opleidingen en helpt zij leden te profiteren van innovaties in techniek en dienstverlening. In het uitzonderlijke geval dat tussen klant en bedrijf problemen ontstaan, kan de VEB een bemiddelende rol spelen.

Neem contact met ons op

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.